سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عکا

علم، عفت و  قدرت دریک نفر جمع شدنی است؟                                                                                                                                    
آیایک زن می تواند هم عفیف باشد وهم عالم؟
آیا ماچنین زنانی رادر جامعه کنونی خود داریم؟
چرا بعضی اززنان بارسیدن به درجاتی از علم وقدرت عفت وزنانگی خود راکنار می گذارند?
فاطمه بیگم، زرین تاج برغانی قزوینی(الگوی زنان بهائی)  زنی است که نتوانست این سه خصلت رایک جا داشته باشد.
او عفت خود را (که همه چیز یک زن است) به باد فنا دادو همسر و سه فرزند خود را رها کرد و مردانی را گرد خود جمع کرد، مردانی چون حسین علی نوری، محمد علی بار فروش و... که کارهای ضد اخلاقی آن ها درتاریخ بهائیت ثبت شده است(که من از گفتن آن ها معذوزم).
بیشتر این کارهای ضد اخلاقی در جایی به نام بدشت انجام شد بدشت جایی بود که این زن واطرافیان او ادعا کردند که((امروز روزی است که قیود تقالید سابقه شکسته شد))1یعنی اسلام منسوخ شده وآن ها دین جدیدی آورده اند.
آری دین جدید ()دینی که مهم ترین مسئله وآموزه آن برای پیروانش کنار کذاشتن عفت و ح
یا و برگزاری مجالس مختلط و گناه آلود است.
این است الگوی یک زن بهائی ومایه مباهات و افتخار آن ها.

ولی من به عنوان یک دختر مسلمان در دینم الگوهایی دارم که عفت وعلم ودریک کلمه همه محاسن را یکجا دارند زنانی چون حضرت زهرا(سلام الله علیها)وحضرت زینب (سلام الله علیها) و... .
وزنان امروزی چون خانم مرضیه وحید دستجردی و... .
پینوشت.........................................................
1.تلخیص تاریخ، ص271- 273.


نوشته شده در سه شنبه 89/7/6ساعت 1:47 عصر توسط مظفری نظرات ( ) |

جامعه بهائیت در ماجرای سکینه بسیار جنجال برانگیز و حق به جانب  عمل کرد وحقوق بشرو حقوق جامعه زنان وهر چه حقوق در دنیا هست ونیست  را به رخ ما کشید.
نمی دانم چرا در ماجرای ترزا سکوت کرد؛اگر هم حرفی بود به نفع آن مدعیان حقوق بشر() بود!!!!!!!!!!.
چرا وقتی  ترزای کند ذهن با ضریب هوشی 72 کشته می شود  بهائیان سکوت می کنند ولی وقتی سکینه بدکاره کشته می شود بسیار متتعصبانه و حق جانبانه از او دفاع می کنند؟
آقای احمدی نژاد در سخنرانی های خود درآمریکا درباره دخالت آمریکای ها( در هر چه که به آن ها مربوط می شود و نمی شود )صحبت کرد که شامل حال بهائیان هم می شود بهائی هایی
 که نمی توان فهمید که آن ها مدافع و محافظ حقوق بشرند یا... .نوشته شده در سه شنبه 89/7/6ساعت 1:25 عصر توسط مظفری نظرات ( ) |

همه ما انسان ها داشته هایی داریم که برایمان مانند جان ارزشمندند و ا ز آن ها حمایت و حراست می کنیم و به احدی اجازه تجاوز و توهین به آن رانمی دهیم.
آری مسلمانان هم داشته های باارزشی دارند ولی کار را به جایی رساندند که علاوه برتوهین وتجاوز به آن ؛آن ارزش لگد مال وسوزانده هم شد.
خدایا ماانسان ها را ببخش وبیامرز ولحظه ای ما به حال خود وا مگذار.
خدایا آیا ما را به خاطر این کوتاهی وسهل انگاری خواهی بخشید؟

چراما مسلمانان قبل سوزانده شدن قران کاری نکردیم؟ ش
چرا داشته های تک تک ما برایمان بسیار بسیار ازشمند است ولی این ارزش وداشته جمعی را این گونه به حال خودرها کردیم تانسبت به آن جنایتی را روا دارند که در طول تاریخ چشمان کم سویمان هم شبیه آن رادیده است؟

چرا درهمان زمان که این دسیسه شعاری بیش نبود راهپیمایی،نشستی و...صورت نگرفت تاشعار دهندگان حساب کار دستشان بیاید؟
حالا می توانیم باشرکت در راهپیمایی ها گوشه ای از این کوتاهی نابخشودنی وثبت شده راجبران کنیم؛ تاشاید سکوت دولتمردان مان را(قبل از قران سوزی) بافریاد ملتمان لاپوشانی کنیم واین کوتاهی وسهل انگاری درتاریخ ثبت نگردد.

نوشته شده در پنج شنبه 89/6/25ساعت 6:3 عصر توسط مظفری نظرات ( ) |Design By : P I C H A K . N E T